צור קשר
עמדות כריזה
כריזה > מוצרים > עמדות כריזה
PASO PMB132-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMB132/12-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת 12 אזורים בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMB106-G
עמדת כריזה דיגיטאלית 6 אזורים
PASO PMB112-G
עמדת כריזה דיגיטאלית 12 אזורים
PASO PMB112-EG
יחידת הרחבה 12 לחצנים לעמדת כריזה PMB112-G
PASO B701-MG
עמדת מיקרופון דינאמי לאזור בודד
PASO B711/6-G
עמדת מיקרופון מוגברת 6 אזורים
עמדות כריזת אזורים
עמדות כריזת אזורים מסדרות TCU ו TCM תוצרת טלטון אלקטרוניקה
עמדות כריזה IC AUDIO
עמדות כריזה תוצרת IC AUDIO גרמניה
עמדת כריזת חירום
עמדות כריזת חירום (מיקרופון כבאים) תוצרת טלטון אלקטרוניקה
PASO TSB8500
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת בעלת מסך מגע, 216 אזורים בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16