צור קשר
עמדות כריזה
כריזה > מוצרים > עמדות כריזה
PASO PMB132-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMB132/12-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת 12 אזורים בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMB106-G
עמדת כריזה דיגיטאלית 6 אזורים
PASO PMB112-G
עמדת כריזה דיגיטאלית 12 אזורים
PASO PMB112-EG
יחידת הרחבה 12 לחצנים לעמדת כריזה PMB112-G
PASO B701-MG
עמדת מיקרופון דינאמי לאזור בודד
PASO B711/6-G
עמדת מיקרופון מוגברת 6 אזורים
עמדות כריזת אזורים
עמדות כריזת אזורים מסדרות TCU ו TCM תוצרת טלטון אלקטרוניקה
עמדות כריזה IC AUDIO
עמדות כריזה תוצרת IC AUDIO גרמניה
עמדת כריזת חירום
עמדות כריזת חירום (מיקרופון כבאים) תוצרת טלטון אלקטרוניקה