צור קשר
רכזות כריזה דיגיטאליות
כריזה > מוצרים > רכזות כריזה דיגיטאליות
PASO PAW1101-V
מערכת דיגיטאלית קומפקטית בהספק 100 וואט של חברת PASO בעלת תקן 1220
PASO PAW4500-VES
מערכת דיגיטאלית קומפקטית בהספק 500 וואט של חברת PASO בעלת תקן EN54-16
PASO PA8506-V
מערכת כריזה דיגיטאלית משולבת בהספק 250+250 וואט של חברת PASO בעלת תקן EN54-16
PASO CR8506-V
בקר דיגיטאלי ראשי בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO RT8506-V
נתב קוים מבוקר ל-6 אזורים בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO P8136
בקר כריזה ומוסיקה דיגיטאלי 6 אזורים
PASO P8236
בקר הרחבה 6 אזורים
PASO PAW5500
מערכת דיגיטאלית קומפקטית בהספק 500 וואט של חברת PASO בעלת תקן EN54-16 בעלת 8 הודעות מוקלטות ושעון צלצולים פנימי
PASO PAW51K6
מערכת דיגיטאלית קומפקטית 6 אזורים בהספק 1000 וואט של חברת PASO בעלת תקן EN54-16 בעלת 8 הודעות מוקלטות ושעון צלצולים פנימי