צור קשר
מערכות כריזה בתקן 1220
כריזה > מוצרים > מערכות כריזה בתקן 1220
PASO CR8506-V
בקר דיגיטאלי ראשי בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO RT8506-V
נתב קוים מבוקר ל-6 אזורים בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMD250
מגבר הספק דיגיטאלי מבוקר בהספק 250 וואט בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMD125
מגבר הספק דיגיטאלי מבוקר בהספק 125 וואט בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO AW5624
מגבר הספק 240 וואט בעל תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PA8506-V
מערכת כריזה דיגיטאלית משולבת בהספק 250+250 וואט של חברת PASO בעלת תקן EN54-16
PASO PMB132-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
PASO PMB132/12-V
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת 12 אזורים בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16
עמדת מיקרופון חירום מבוקרת
עמדה לכריזת חירום מבוקרת בתיבה אדומה, מאושרת תקן בחיבור למערכת PAW4500
PASO TSB8500
עמדת כריזה דיגיטאלית מבוקרת בעלת מסך מגע, 216 אזורים בעלת תקן 1220 חלק 3 ותקן EN54-16